Всички инструменти, с които се работи в дентален център ”АВАНГАРД” са или за еднократна употреба или се стерилизират в автоклав. Това е високотехнологичен апарат, в който стерилизацията се извършва на 121 или 134 градуса, под високо налягане. По този начин се елиминират всички познати вируси и бактерии. Така стерилизацията е много по-качествена в сравнение с тази в стерилизатор или чрез изваряване. Това отговаря на най-строгите европейски изисквания за хигиена.Инструментите се запечатват  чрез специална машина в еднократни вакуумни опаковки и така се поставят в автоклава. След това те остават стерилни до момента на отварянето си или се съхраняват в това състояние няколко месеца.