Когато по-голямата част от зъба е разрушена,  възстановяването й е възможно само с корони. Най-често това са зъби, които са умъртвени и  е проведено лечение на каналите. Короните се използват и когато е необходимо да се коригират неправилната форма и подреждане на зъбите. В случаите, когато всички видими зъби ще се обличат в корони, може  да се промени и цвета като се изработят по-бели (ако пациента желае) нови зъби.

 

В дентален център „АВАНГАРД” можете да избирате от следните видове корони:

  • металокерамика - вътрешната част на короната (кепе) е от метал, а отгоре е моделирана керамика с формата и цвета на новия зъб. От десетки години това е най-масово използваният вид корона. С нея могат да се постигнат много добри резултати, но в някои случаи показва недостатъци. Металното кепе, въпреки че е обвито с керамика и не се вижда, може да предизвика  синкаво оцветяване на венеца. За да прикрие цвета на метала, зъботехникът трябва да използва бои и керамики с доста плътен цвят, което понякога придава изкуствен вид на зъба. При пациенти, които са алергични към метали, този вид корони е неприложим;
  • изцяло керамична корона - не съдържа  метално кепе отвътре. Така посочените недостатъци са елиминирани. Коронката има по-естетичен вид, цветът идва „от дълбочина” и придава на новия зъб по-натурално излъчване. Освен това не се получава оцветяване на венците и не предизвиква алергии. Недостатък е, че с тях могат да се изработват единични, отделни корони, както и малки мостове - до 3 зъба, тъй като не са толкова здрави като металокерамичните;
  • циркониева корона - при нея кепето  е изработено от материал на базата на цирконий. Той е изключително здрав, няма метален цвят и не оцветява венците. Този вид зъби са хит в стоматологията, тъй като от тях могат да се изработват не само единични коронки и малки мостове, но и да се възстановяват целите горни и долни челюсти, без да имат недостатъците на металокерамиката. Цирконият не предизвиква алергии


протезиране с циркониеви корони

преди

след


Клиницист: д-р Любомир Вангелов

Керамист: Игнат Радулов